Warunki Świadczenia Usługi oraz Polityka Prywatności

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Jest to regulamin sklepu www.jubistyl.pl, operatorem jest firma JUBISTYL s. c. z siedzibą w Łodzi.

Wszystkie zdjęcia produktów oraz ich opisy są własnością JUBISTYL. Zabronione jest ich kopiowanie, drukowanie, zamieszczanie i drukowanie na stronach internetowych. Produkty w sklepie internetowym są nowe. Reklamacje związane z nieznajomością regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJE O SRZEDAWCY

JUBISTYL s. c.

Piotr Świątnicki, Piotr Suliński

92-516 Łódź, ul. Puszkina 80

NIP 771-25-83-616

REG.592195232

TEL. 42 682 01 37 

       502 112 386

NR KONTA:98 1050 1461 1000 0090 6499 0766ZAMÓWIENIA

Sprzedaż na www.jubistyl.pl odbywa się za pomocą strony internetowej. Realizacja zamówień złożonych w soboty, niedziele, święta oraz w dni powszednie po 13.00 odbywać się będzie następnego dnia roboczego po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty.Wysyłka zamówień nastąpi w ciągu 3 dni roboczych. Produkty zamówione z opcją odbioru osobistego będą dostarczane do naszych punktów w ciągu 7 dni roboczych.

Prezentowane na stronach zdjęcia nie oddają rzeczywistej wielkości i maja charakter informacyjny. Poszczególne egzemplarze danego modelu mogą nieznacznie różnić się od siebie. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym JUBISTYL jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Do momentu wysłania przez sprzedawcę przesyłki klient może zmienić lub wycofać zamówienie.

Ceny podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT. Ceny przy produktach są wiążące w momencie dokonania przez Klienta zakupu drogą elektroniczną. Sklep (sprzedawca ) zastrzega sobie możliwość zmiany ceny produktów, wycofania produktu ze sprzedaży, wprowadzania bądź odwołania akcji promocyjnych lub wprowadzenia w nich zmian.

Do każdego realizowanego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, bądź faktura na życzenie klienta (po podaniu danych do faktury).

Paragon lub faktura jest dowodem zakupu upoważniającym do ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

Zamówienie wysyłane jest po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty wybraną przez Klienta formą przesyłki. Podany termin realizacji nie dotyczy zamówień w wybranym przez Klienta punkcie sprzedaży. Czas realizacji zamówień w trybie odbioru w sklepie (odbiór osobisty) może wydłużyć się do około 5 dni roboczych.

Koszty wysyłki:

Kurier DHL: 16 zł 

Paczkomat: 12 zł

Poczta Polska:  13 zł 

Płatność za pobraniem: 

Kurier DHL: 21 zł

Poczta Polska: 18 zł

Przy zakupie powyżej 150 złotych i przedpłacie - WYSYŁKA GRATIS

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie terminu z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiających dostarczenie zamówienia w terminie sprzedawca zobowiązuje sie do poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji i podania przypuszczalnego terminu realizacji zamówienia. W powyższym przypadku klient może zrezygnować z zamówienia. Przed odbiorem przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zawartości przesyłki z zamówieniem oraz czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W razie jakichkolwiek niezgodności Klient jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera/listonosza oraz niezwłocznego poinformowania firmy Jubistyl. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze i sporządzenie w/w protokołu jest jedynym warunkiem uwzględnienia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części w czasie transportu.

Formy płatności:

- płatność przy odbiorze (płatność następuje gotówką przy odbiorze od kuriera lub przy odbiorze osobistym)

- płatność przelewem (przelew na rachunek 98 1050 1461 1000 0090 6499 0766, przy przelewie należy podać nr zamówienia, zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie)

W przypadku braku płatności za zamówiony towar formą przelewu w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia zamówienie zostaje anulowane.

Zwrot zamówionego towaru:

Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”(Dz. U. 2000.22.271),Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 30 dni (kalendarzowych) od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru nie jest możliwy w momencie odbioru przez Klienta zamówienia we wskazanym sklepie stacjonarnym będącym punktem sprzedaży JUBISTYL. Odbiór w sklepie skutkuje tym, iż towar nie jest zakupiony na odległość w związku z czym nie podlega zwrotowi na podstawie przepisów wskazanych powyższą ustawą. Klient odbierający towar w sklepie ma możliwość rezygnacji z zakupu bez żadnych ujemnych konsekwencji.

Towar zwracany na podstawie powyższej ustawy zostanie przyjęty przez sprzedawcę tylko i wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, bez widocznych śladów użytkowania wraz z kompletną zawartością(metka + produkt +dowód zakupu).

W przypadku zwrotu towaru z kamieniami szlachetnymi, przyjęcie towaru musi być poprzedzone wcześniejszą analizą przez rzeczoznawcę i jego pozytywną opinią. Data wysłania zwrotu nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia do Klienta. Sprzedawca oświadcza iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Wszelkie koszta związane ze zwrotem towaru pokrywa klient. Do przesyłki zwrotnej klient zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna oraz podać numer rachunku bankowego na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty. W momencie prawidłowego dopełnienia wszelkich formalności odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona na konto Klienta w terminie 7 dni roboczych od momenty otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej.

 

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU

Reklamacje:

Przez okres 2 lat od daty zakupu towar podlega reklamacji w przypadku pojawienia się wad produktu. W celu zgłoszenia reklamacji, należy wysłać produkt do siedziby firmy na adres:

''JUBISTYL''s.c.

ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

z dopiskiem: REKLAMACJA

Do reklamacji należy dołączyć ksero paragonu, oraz kartę z opisem wady. Produkty można również reklamować w punktach sprzedaży JUBISTYL. Klient w ciągu14 dni otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie i odsyłane do Klienta na koszt sklepu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z winy Klienta lub zdarzeń losowych wynikłych w trakcie użytkowania(uszkodzenia mechaniczne, zarysowania oraz zniekształcenia pierwotnego kształtu) JUBISTYL kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o kosztach ewentualnej naprawy.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach jubistyl.pl, w tym, w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów), archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących oferowanych usług i produktów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem przez Sprzedającego czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażnej.

Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz że są prawdziwe, aktualne i kompletne.

Klient niebędący osobą fizyczną gwarantuje, że jest uprawniony do udostępnienia Sprzedawcy danych osobowych osoby go reprezentującej wobec Sprzedawcy, oraz że spełni obowiązki informacyjne względem tej osoby określone w ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedającego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów DHL, Inpost (lub inny Kurier), Poczta Polska, Przelewy24. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne

i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba uprawniona ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w szczególności gdy Sprzedający zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

Sprzedawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002r.- Dz.U.2002.101.926).

Klient składając zamówienia dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Postanowienia końcowe:

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01-12-2012

Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług. Zmiany regulaminu będą obowiązywać od chwili ich publikacji na JUBISTYL.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania sklepu, wiarygodności danych lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować poczta elektroniczną na adres: sklep@jubistyl.pl